جمعه 29 دي 1396
B and V new.png

آزمون کنکور کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی


آمار پذیرش دانشگاه‌ها - دوره کارشناسی ارشد سال 1396

دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی ، دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته ، سال 1397 مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی سال 1396

دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی سال 1396

دفترچه راهنمای شرکت در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 1396

منابع آزمون، ضریب دروس، ظرفیت پذیرش و نکات کلیدی - گرایش رفتار حرکتی

منابع آزمون، ضریب دروس، ظرفیت پذیرش و نکات کلیدی - گرایش فیزیولوژی ورزشی

منابع آزمون، ضریب دروس، ظرفیت پذیرش و نکات کلیدی - گرایش بیومکانیک ورزشی

منابع آزمون، ضریب دروس، ظرفیت پذیرش و نکات کلیدی - گرایش آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

منابع آزمون، ضریب دروس، ظرفیت پذیرش و نکات کلیدی - گرایش مدیریت ورزشی