جمعه 29 دي 1396
B and V new.png

آزمون کنکور دکترا

آزمون دکتری نیمه متمرکز  رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

 

آمار پذیرش دانشگاه‌ها - دوره دکتری سال 1396

دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 1397

منابع آزمون، ضریب دروس، پذیرش واحدهای دانشگاهی و نکات کلیدی - گرایش مدیریت ورزشی

منابع آزمون، ضریب دروس، پذیرش واحدهای دانشگاهی و نکات کلیدی - گرایش فیزیولوژی ورزشی

منابع آزمون، ضریب دروس، پذیرش واحدهای دانشگاهی و نکات کلیدی - گرایش آسیب‌شناسی ورزشی

منابع آزمون، ضریب دروس، پذیرش واحدهای دانشگاهی و نکات کلیدی - گرایش رفتار حرکتی 

منابع آزمون، ضریب دروس، پذیرش واحدهای دانشگاهی و نکات کلیدی - گرایش بیومکانیک ورزشی

 

دفترچه سوالات آزمون دکتری 1396 رشته امتحان تربیت بدنی - مدیریت ورزشی

کلید سوالات آزمون دکتری 1396 رشته امتحان تربیت بدنی - مدیریت ورزشی

دفترچه سوالات آزمون دکتری 1396 رشته امتحان تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی

کلید سوالات آزمون دکتری 1396 رشته امتحان تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی

دفترچه سوالات آزمون دکتری 1396 رشته امتحان تربیت بدنی - آسیب شناسی ورزشی

کلید سوالات آزمون دکتری 1396 رشته امتحان تربیت بدنی - آسیب شناسی ورزشی

دفترچه سوالات آزمون دکتری 1396 رشته امتحان تربیت بدنی - رفتار حرکتی ورزشی

کلید سوالات آزمون دکتری 1396 رشته امتحان تربیت بدنی - رفتار حرکتی ورزشی

دفترچه سوالات آزمون دکتری 1396 رشته امتحان تربیت بدنی - بیومکانیک ورزشی

کلید سوالات آزمون دکتری 1396 رشته امتحان تربیت بدنی - بیومکانیک ورزشی

 

دفترچه سوالات کنکور سراسری 1396 - استعداد تحصیلی و زیان انگلیسی عمومی