چهارشنبه 28 شهريور 1397
B and V new.png

نمایشگاه کتاب استانی کردستان

338 ناشر از سراسر کشور در نمایشگاه کتاب استانی کردستان حضوردارند.

هفتمین نمایشگاه کتاب کردستان از 13 تا 18 اسفند ماه در سنندج - میدان 12 فروردین - محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی برگزار می­‌شود. ساعت بازدید 9 تا 12 و 16 تا 20 می­‌باشد.

گروه انتشاراتی بامدادکتاب و ورزش با جوایز تخفیفی 30 درصد (10 درصد + 20 درصد بن) در غرفه بامدادکتاب و ورزش این نمایشگاه حضور موثر دارد.