شنبه 24 آذر 1397

نمایشگاه کتاب استانی کرمان

شانزدهمین نمایشگاه کتاب کرمان از 13 تا 19 دی ماه در کیلومتر 8 اتوبان کرمان - باغین - محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی جنوب‌شرق برگزار می­‌شود. ساعت بازدید 10 تا 20 می­‌باشد.

گروه انتشاراتی بامدادکتاب و ورزش با جوایز تخفیفی 30 درصد (10 درصد + 20 درصد بن) در سالن خواجوی کرمانی - غرفه بامدادکتاب این نمایشگاه حضور موثر دارد.

برنامه‌های مختلف برای بخش‌های جنبی این نمایشگاه در نظر گرفته شده است.

نماد اعتماد الکترونیکی