پنجشنبه 28 دي 1396
B and V new.png

نمایشگاه کتاب استانی سمنان

253 ناشر از سراسر کشور در نمایشگاه کتاب استانی سمنان حضوردارند.

پانزدهمین نمایشگاه کتاب سمنان از 26 آذر تا 1 دی ماه در شهرستان سمنان - بلوار بسیج - سالن غدیر برگزار می­‌شود. ساعت بازدید 9 تا 12:30 و 17 تا 21:30 می­‌باشد.

گروه انتشاراتی بامدادکتاب و ورزش با جوایز تخفیفی 30 درصد (10 درصد + 20 درصد بن) در غرفه بامدادکتاب و ورزش این نمایشگاه حضور موثر دارد.