شنبه 28 مهر 1397
B and V new.png

نمایشگاه کتاب استانی کرمانشاه

409 ناشر از سراسر کشور در نمایشگاه کتاب استانی کرماشاه حضوردارند.

سیزدهمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه از 20 تا 25 آبان ماه در پارک شاهد - محل دائمی نمایشگاه‌ها برگزار می­‌شود. ساعت بازدید 9 تا 12 و 15 تا 20 می­‌باشد.

گروه انتشاراتی بامدادکتاب و ورزش با جوایز تخفیفی 30 درصد (10 درصد + 20 درصد بن) در سالن بیستون - راهرو یک دست چپ - غرفه بامداد کتاب و ورزش این نمایشگاه حضور موثر دارد.

نشست‌ها و برنامه‌های مختلف برای بخش‌های جنبی این نمایشگاه در نظر گرفته شده است.