نمایشگاه کتاب استانی گلستان

498 ناشر از سراسر کشور در نمایشگاه کتاب استانی گلستان حضوردارند.

یازدهمین نمایشگاه کتاب استان گلستان از 25 تا 30 مهر ماه در گرگان - جاده آق قلا - محل دائمی نمایشگاه های بین‌المللی برگزار می­‌شود. ساعت بازدید 9 تا 12 و 15:30 تا 21 می­‌باشد.

گروه انتشاراتی بامدادکتاب و ورزش با جوایز تخفیفی 30 درصد (10 درصد + 20 درصد بن) در انتهای راهرو اول - غرفه بامدادکتاب این نمایشگاه حضور موثر دارد.

نشست‌ها و کارگاه‌های مختلف برای بخش‌های جنبی این نمایشگاه در نظر گرفته شده است.