شنبه 24 آذر 1397

نمایشگاه کتاب استانی خراسان جنوبی

 نمایشگاه کتاب خراسان جنوبی از 17 تا 22 مهر ماه در بیرجند - خیابان شهید غفاری - محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان برگزار می­‌شود. ساعت بازدید 15:30 تا 21:30 می­‌باشد.

گروه انتشاراتی بامدادکتاب و ورزش با جوایز تخفیفی 30 درصد (10 درصد + 20 درصد بن) در سالن اول - راهرو اول - غرفه بامدادکتاب این نمایشگاه حضور موثر دارد.


نماد اعتماد الکترونیکی