شنبه 24 آذر 1397

برگزاری اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه پیام نور

محورهای اصلی همایش به نقل از سایت برگزاری اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه پیام نور:

مدیریت ورزشی
فیزیولوژی ورزشی و تغذیه
پزشکی ورزشی
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
بیومکانیک و مهندسی ورزشی
حقوق ورزشی و جامعه شناسی ورزشی
یادگیری حرکتی

جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفا به آدرس این لینک مراجعه نمایید.

نماد اعتماد الکترونیکی