چهارشنبه 28 شهريور 1397
B and V new.png

تخفیف 20 درصد، ویژه نمایشگاه کتاب استان تهران(پاکدشت)

تاریخ برگزاری: 14 تا 22 آذر ماه

ساعت بازدید: 8 الی 19

مکان: پاکدشت - میدان معلم - مصلی بزرگ امام خمینی - غرفه بامداد کتاب

میزان تخفیف: 20 درصد