شنبه 24 آذر 1397

تخفیف 30 درصد، ویژه نمایشگاه کتاب سمنان

تاریخ برگزاری: 14 تا 19 آذر ماه

ساعت بازدید: 9 الی 12 - 16 الی 20

مکان: شاهرود - خیابان شهید مدنی - سالن شهید اکبری - غرفه بامداد کتاب

میزان تخفیف: 30 درصد (10 درصد + 20 درصد بن) - جهت تهیه بن، لطفا به بانک واقع در نمایشگاه مراجعه نمایید.

نماد اعتماد الکترونیکی