شنبه 28 مهر 1397
B and V new.png

تخفیف 30 درصد، ویژه نمایشگاه کتاب مرکزی

تاریخ برگزاری: 13 تا 18 آذر ماه

ساعت بازدید: 13 الی 20

مکان: اراک - میدان امام خمینی (ره) - محل دائمی نمایشگاه های غرب کشور - غرفه بامدادکتاب و ورزش

میزان تخفیف: 30 درصد (10 درصد + 20 درصد بن) - جهت تهیه بن، لطفا به بانک واقع در نمایشگاه مراجعه نمایید.