پنجشنبه 28 دي 1396
B and V new.png

دعوت به همکاری پژوهشگاه تربیت‌بدنی برای مشارکت در اجرای طرح تحقیقاتی

واحد بیومکانیک و فناوری ورزشی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی در نظر دارد برای اجرای طرح پژوهشی آزمایشگاه در کفش - طراحی و ساخت سیستم فردی ارزیابی تعادل و راه رفتن ورزشکاران، افراد واجد شرایط را به همکاری دعوت کند.

جهت مطالعه ادامه خبر، لطفا به آدرس این لینک مراجعه نمایید.