يكشنبه 27 اسفند 1396
B and V new.png

برگزاری اولین همایش ملی دانشجویی یافته‌های کاربردی در علوم ورزشی

جهت کسب اطلاعات، لطفا به آدرس این لینک مراجعه نمایید.