شنبه 24 آذر 1397

برگزاری اولین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در سلامت

جهت کسب اطلاعات، لطفا به سایت همایش مراجعه نمایید.

http://sportsciences.shirazu.ac.ir/fa/

نماد اعتماد الکترونیکی