شنبه 24 آذر 1397

تغییر تاریخ برگزاری همایش بین‌المللی گردشگری ایران و نمایشگاه صنایع وابسته (همراه با موضوع گردشگری ورزشی)

همایش بین‌المللی گردشگری ایران و نمایشگاه صنایع وابسته که پیش از قرار بود در مهر ماه برگزار شود، به تعویق افتاده است و در دی ماه برگزارخواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفا به سایت همایش مراجعه نمایید. 

http://mturd.ir/default.aspx

نماد اعتماد الکترونیکی