چهارشنبه 28 شهريور 1397
B and V new.png

برگزاری دهمین همایش بین‌المللی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

جهت کسب اطلاعات، لطفا به آدرس سایت همایش مراجعه نمایید.

http://10thconf.ssrc.ac.ir/