پنجشنبه 30 خرداد 1398
  • photo_--_--.jpg
  • new adres.jpg

 قلب و عروق تنفس و فعالیت ورزشی

 

این کتاب، طیف گسترده‌اي از مسائل فیزیولوژي ورزشی را جامع و کامل پوشش می‌دهد و به گونه‌اي نوشته شده است که رویکرد فیزیولوژیست‌هاي فعالیت ورزشی و رویکرد بالینی متخصصان قلب را با یکدیگر تلفیق کرده است. این کتاب درسی در اصل به تغییرات فیزیولوژیایی هنگام فعالیت ورزشی در شرایط سلامتی و بیماري از جمله پیري می‌پردازد و در ضمن بخش کوچکی از کتاب را به فیزیولوژي استراحتی اختصاص داده است. این کتاب درسی براي دانشجویان پزشکی و تحقیقات تکمیلی علوم ورزشی، پزشکان، دانشمندان علوم ورزشی، متخصصان پزشکی ورزشی، پزشکیاران ورزشی و فیزیوتراپ‌هاي ورزشی نوشته شده است و بدون شک در آن دسته واحدهاي درسی که عمیقاً با ظرفیت کاري دستگاه قلبی ریوي در افراد سالم و بیماران قلبی سروکار دارند، کاربرد دارد.

 

 

چاپ دوم کتاب "قلب و عروق تنفس و فعالیت ورزشی" اثر میکائیل اس. ساگیو، با ترجمه دکتر عباسعلی گایینی و محمد همتی نفر و با قیمت 65000 تومان، منتشر شده است.

جهت دانلود فایل پی دی اف 20 صفحه اول و یا خرید کتاب، لطفا به آدرس این لینک مراجعه نمایید.

 

 

 

 

این کتاب، طیف گسترده‌اي از مسائل فیزیولوژي ورزشی را جامع و کامل پوشش می‌دهد و به گونه‌اي نوشته شده است که رویکرد فیزیولوژیست‌هاي فعالیت ورزشی و رویکرد بالینی متخصصان قلب را با یکدیگر تلفیق کرده است. این کتاب درسی در اصل به تغییرات فیزیولوژیایی هنگام فعالیت ورزشی در شرایط سلامتی و بیماري از جمله پیري می‌پردازد و در ضمن بخش کوچکی از کتاب را به فیزیولوژي استراحتی اختصاص داده است. این کتاب درسی براي دانشجویان پزشکی و تحقیقات تکمیلی علوم ورزشی، پزشکان، دانشمندان علوم ورزشی، متخصصان پزشکی ورزشی، پزشکیاران ورزشی و فیزیوتراپ‌هاي ورزشی نوشته شده است و بدون شک در آن دسته واحدهاي درسی که عمیقاً با ظرفیت کاري دستگاه قلبی ریوي در افراد سالم و بیماران قلبی سروکار دارند، کاربرد دارد.

 

نماد اعتماد الکترونیکی