شنبه 4 فروردين 1397
B and V new.png
  • bookshop.jpg
  • online site.jpg
  • eydi 97.jpg
  • eyde97.jpg
  •  1397.jpg

 

سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

تالیف کتاب حاضر، بر این مبنا صورت گرفته که ماخذی جامع و معتبر از سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی را در دسترس استادان و دانشجویان رشته تربیت‌بدنی و سایر رشته‌های وابسته قرار دهد.

کتاب حاضر به زبانی ساده و روان و به دور از مطالب غیرضروری در سه بخش مفاهیم اساسی سنجش و اندازه‌گیری، آمار توصیفی و استنباطی و مواد قابل اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی و علوم ورزشی نگارش شده است. علاوه بر دانشجویان کارشناسی رشته تربیت‌بدنی یا علوم وابسته، دانشجویان کارشناسی ارشد نیز می توانند از مطالب این کتاب بهره ببرند.

چاپ دهم کتاب سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، اثر دکتر محمود شیخ و همکاران با قیمت 17500 تومان، منتشر شده است.

جهت دانلود فایل پی دی اف 20 صفحه اول و یا خرید کتاب، لطفا به این لینک مراجعه نمایید.