شنبه 1 ارديبهشت 1397
B and V new.png
  • 68111.jpg
  • 280 baner.jpg
  • online site.jpg
  •  1397.jpg
  • bookshop.jpg

 

مبانی جامعه‌شناسی در ورزش

 کتاب حاضر در 14 فصل تنظیم شده است. در مباحث و موضوعات مطرح شده، سعی نویسنده بر آن بوده است که با طرح و تبیین مسائل مختلف اجتماعی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با پدیده تربیت‌بدنی و ورزش مربوط می‌شوند، آگاهی‌های عمومی خوانندگان را در زمینه مورد بحث ارتقا بخشیده و تصویری روشن از فعالیت‌های ورزشی و کارکردهای مختلف آن در شرایط فعلی جامعه ارائه نماید.

این کتاب به عنوان یک منبع آموزشی کامل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تدریس می‌شود.

چاپ پنجم کتاب "مبانی جامعه‌شناسی در ورزش" اثر دکتر مسعود نادریان جهرمی با قیمت 35000 تومان، منتشر شده است.

جهت دانلود فایل پی دی اف 20 صفحه اول و یا خرید کتاب، لطفا به این لینک مراجعه نمایید.