شنبه 1 ارديبهشت 1397
B and V new.png
  • 280 baner.jpg
  • bookshop.jpg
  • online site.jpg
  •  1397.jpg
  • 68111.jpg

 

ارزشیابی و انواع بازخور در عملکرد سازمان‌های ورزشی

سازمان‌ها برای توانمندسازی بیشتر كاركنان خود، رو‌ش‌هایی از ارزيابي و بهبود عملكرد را انتخاب می‌کنند که:

  • كارا و اثربخش باشد و به‌گونه‌ای کم‌هزینه و به هنگام، عملكرد افراد را ارزيابی کند و بهبود بخشد.
  • هزینه‌های آموزش را بهینه‌سازی نمايد.
  • مديرانی را پرورش دهد كه در كاركنان، انگيزه و عشق به كار ايجاد كنند و موجب افزايش بهره‌وری كلي سازمان شوند.

اندازه‌گیری عملكرد يكى از مهم‌ترین زیرسامانه‌های مديريت منابع انسانى است که با توجه به اهمیت و ضرورت بررسی آن، تحقیقات کمی انجام گرفته است. با توجه به این ضرورت در این کتاب ارزشیابی و انواع بازخور در عملکرد سازمان‌های ورزشی مورد بررسی قرار گرفته است.

چاپ دوم کتاب "ارزشیابی و انواع بازخور در عملکرد سازمان‌های ورزشی" اثر آقای دکتر حسین پورسلطانی زرندی و همکاران با قیمت 12000 تومان، منتشر شده است.

جهت دانلود فایل پی دی اف 20 صفحه اول و یا خرید کتاب، لطفا به آدرس این لینک مراجعه نمایید.