شنبه 4 فروردين 1397
B and V new.png
  • eyde97.jpg
  • online site.jpg
  • bookshop.jpg
  • eydi 97.jpg
  •  1397.jpg

 

بازتوانی آسیب‌های ورزشی

بازتوانی ورزشی نیاز به دانش‌های پیش‌نیازی همچون آناتومی، حرکت‌شناسی، بیومکانیک و پاتومکانیک دارد. با توجه به تنوع آسیب‌های ورزشی به لحاظ نوع و شدت، پاسخ‌ها و فرایندهای فیزیولوژیکی متفاوت بافت‌های مختلف، رویکردهای بازتوانی ورزشی در ورزشکاران آسیب‌دیده متفاوت و دارای مراحل مختلفی است.

در کتاب حاضر سعی شده است تا دیدگاه‌های بازتوانی عملکردی در قالب برنامه‌های تمرینی و نوتوانی ورزشکار پس از گذراندن دوره نقاهت و درمان‌های بالینی به‌صورت عملی و کاربردی ارائه شود. از جمله مهم‌ترین اهداف هر برنامه بازتوانی ورزشی بازگرداندن ایمن ورزشکار به رقابت و تمرین و البته پیشگیری از آسیب مجدد است و بازتوانی ورزشی با هدف توانمندسازی عملکردی ورزشکار آسیب‌دیده در مراحل نهایی بازگشت ورزشکار به ورزش و حلقه مفقوده در فرایندهای درمانی مورد توجه امدادگران ورزشی است.

اهداف بزرگ و جدید با همکاری‌های گروهی و تلاش‌های متخصصین حوزه‌های مختلف در کنار یکدیگر قابل دستیابی است و تحقق این مهم نیز در گروه همکاری ورزشکار، مربی، امدادگر ورزشی، مربی آمادگی جسمانی، فیزیوتراپیست و پزشک و سایر دست‌اندرکاران تیم‌های ورزشی است.

کتاب بازتوانی آسیب‌های ورزشی اثر دکتر مهدی قیطاسی - زهرا پسندیده به تازگی منتشر و با قیمت 16000 تومان، روانه بازار کتاب شده است.

جهت دانلود فایل پی دی اف 20 صفحه اول و یا خرید کتاب، لطفا به آدرس این لینک مراجعه نمایید.